Vormingen

ONZE VORMINGEN

Om de vrijwilligers de nodige omkadering te bieden, organiseert Broeiklas per trimester minstens één vorming. De thema’s van de vormingen zijn zeer divers. Vrijwilligers kunnen zelf aangeven aan welke vormingen ze nood hebben.

Zo organiseerden we al deze vormingen:

  • Studiebegeleiding aanbieden op een positieve en efficiënte manier - door Odisee Hogeschool
  • Omgaan met kansengroepen - door Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen
  • Spelenderwijs (aan)leren van taal - taalcoach Stad Aalst
  • Ouderbetrokkenheid stimuleren - door De Katrol
  • Lees-, schrijf- en rekenmethodieken van enkele scholen - zorgocoördinatoren van SMI Esplanade en SJC Capucienenenlaan
  • Non-verbaal verbindend communiceren - door Dans en Grietje
  • Talentontwikkeling van kinderen - door Domo vzw

Vrijwilligers kunnen ook zelf thema’s voorstellen.

VRIJWILLIGER WORDEN

OVER BROEIKLAS VZW

Broeiklas vzw ondersteunt kwetsbare lagere schoolkinderen via studiebegeleiding. Door de gezinsomstandigheden dreigen ze schoolachterstand op te lopen of onderwijskansen te missen. Daarnaast is het belangrijk dat deze kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen. Op deze manier kan het kind later zijn eigen ontwikkelingskansen optimaal ontplooien.
Contacteer Ons
Bel 0495/51 50 49 of mail contact@broeiklas.be
Website door Integraal Digitaal
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram