Studiebegeleiding

Werking

Sinds 2017 is er Broeiklas in De Gendarmerie. Momenteel gaat dit door op volgende dagen:

  • maandag van 17 tot 18u
  • donderdag van 17 tot 18u

 

Sinds 2021 is Broeiklas uitgebreid op enkele Aalsterse scholen. Dit werd opgestart met de steun van Stad Aalst i.k.v. het tegengaan van leerachterstand omwille van de coronacrisis.

Ondertussen is er een blijvende werking op volgende scholen:

  • SBS De Duizendpootjes
  • VBS De Linde
  • SBS De Regenboog
  • VLS Esplanade SMI
  • BS GAAF!
  • SBS 't Meivisje

De studiebegeleiding gaat 2x per week door, op maandag, dinsdag en/of donderdag na school. De school bepaalt zelf de uren en opvolging gebeurt door de zorgcoördinator. 

Onze visie

"Door in te zetten op talentontwikkeling worden de slaagkansen de schoolloopbaan van kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen bepaald door hun talenten en niet door de sociale, economische of culturele achtergrond van het gezin waarin ze opgroeien."

Onze methode

Bij Broeiklas gaan onze vrijwilligers aan de slag met de zelfinstructiemethode van Meichenbaum (beertjesmethode). Aan de hand van deze methode willen we de zelfredzaamheid vergroten bij kinderen. Onze vrijwilligers ondersteunen kinderen bij het ontwikkelen van een eigen studiemethode. Op deze manier hebben kinderen voldoende bagage om later zelfstandig te kunnen werken.

Onze waarden

Preventie
(Zelf)ontplooiing
Zelfvertrouwen
Samenwerking
Toegankelijkheid

Onze missie

Talentontwikkeling van kinderen
Slaag- en onderwijskansen verhogen
Leerachterstand verminderen
Vroegtijdig schoolverlaten vermijden
Samenwerking met verschillende actoren: kinderen, ouders, leerkrachten, zorgcoördinatoren, vrijwilligers en partnerorganisaties uit het onderwijs, sociale sector, lokale overheden en bedrijvenwereld

Ontstaan van Broeiklas vzw

"In mei 2017 lanceerde het OCMW-Aalst een projectoproep rond talentonwikkeling. De projecten moesten gerealiseerd worden in het vroegere rijkswachtgebouw (De Gendarmerie). Vier oprichters van Broeiklas deden mee en stelden het project “Broeiklas voor Talent” voor. Begin juli 2017 werd het project door de jury geselecteerd. Op 9 november 2017 startte Broeiklas voor Talent met zijn eerste sessie studiebegeleiding voor kwetsbare kinderen. Enerzijds de relatieve grote school- en/of taalachterstand bij kinderen uit kwetsbare gezinnen en anderzijds de financiële beperkingen van ouders om privé studiebegeleiders in te schakelen waren de belangrijkste motieven voor de initiatiefnemers, die zelf ervaringsdeskundigen waren, om het project op te starten.

De naam “Broeiklas voor talent” alludeert naar de naam die werd gegeven aan de site van “De Gendarmerie” als “Broedplaats voor talent”. De plaats waar het talent van elk kind broeit! "

OVER BROEIKLAS VZW

Broeiklas vzw ondersteunt kwetsbare lagere schoolkinderen via studiebegeleiding. Door de gezinsomstandigheden dreigen ze schoolachterstand op te lopen of onderwijskansen te missen. Daarnaast is het belangrijk dat deze kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen. Op deze manier kan het kind later zijn eigen ontwikkelingskansen optimaal ontplooien.
Contacteer Ons
Bel 0495/51 50 49 of mail contact@broeiklas.be
Website door Integraal Digitaal
check linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram