Studiebegeleiding

Studiebegeleiding

Broeiklas biedt studiebegeleiding aan lagere schoolkinderen die opgroeien in kwetsbare gezinnen.

  • Maandag: 17u-18u
  • Donderdag: 17u-18u
  • Zaterdag: 10u-11u
  • Zaterdag: 11u15-12u15
MEER WETEN OVER ONZE METHODE

Online studiebegeleiding

Broeiklas start in het schooljaar 2020-2021 met online studiebegeleiding. Vrijwilligers helpen digitaal lagere schoolkinderen uit het 1ste tot het 6de leerjaar. Ze geven extra uitleg bij de moeilijkheden die het kind ervaart bij zijn/haar huiswerk.

Ik wil meer weten over online studiebegeleiding

Wanneer?

De vrijwilliger bespreekt met de ouders wanneer de studiebegeleiding zal doorgaan. Er worden duidelijke afspraken gemaakt met het gezin. Het is niet de bedoeling dat ouders de vrijwilligers dagelijks contacteren bij vragen of dat de vrijwilliger 24u op 24u beschikbaar is. Er is geen studiebegeleiding tijdens schoolvakanties.

Hoeveel uur?

De online studiebegeleiding gaat ongeveer 1 uur per week door. Indien gewenst, kan dit uur studiebegeleiding opgesplitst worden in 2 keer een half uurtje. De online studiebegeleiding duurt 1 schooljaar.

Waar?

De studiebegeleiding gebeurt digitaal. Je hoeft je niet te verplaatsen voor deze studiebegeleiding. Het is niet de bedoeling dat de vrijwilliger thuis bij het kind gaat of omgekeerd.

Hoe?

De studiebegeleiding gebeurt via een digitale tool. In samenspraak met de ouders bekijk je via welke digitale tool de online studiebegeleiding zal verlopen.

Lees hier de volledige infobrochure online studiebegeleiding

Onze visie

"Door in te zetten op talentontwikkeling worden de slaagkansen de schoolloopbaan van kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen bepaald door hun talenten en niet door de sociale, economische of culturele achtergrond van het gezin waarin ze opgroeien."

Onze methode

Bij Broeiklas gaan onze vrijwilligers aan de slag met de zelfinstructiemethode van Meichenbaum (beertjesmethode). Aan de hand van deze methode willen we de zelfredzaamheid vergroten bij kinderen. Onze vrijwilligers ondersteunen kinderen bij het ontwikkelen van een eigen studiemethode. Op deze manier hebben kinderen voldoende bagage om later zelfstandig te kunnen werken.

Onze waarden

Preventie
(Zelf)ontplooiing
Zelfvertrouwen
Samenwerking
Toegankelijkheid

Onze missie

Talentontwikkeling van kinderen
Slaag- en onderwijskansen verhogen
Leerachterstand verminderen
Vroegtijdig schoolverlaten vermijden
Samenwerking met verschillende actoren: kinderen, ouders, leerkrachten, zorgcoördinatoren, vrijwilligers en partnerorganisaties uit het onderwijs, sociale sector, lokale overheden en bedrijvenwereld

Ontstaan van Broeiklas vzw

"In mei 2017 lanceerde het OCMW-Aalst een projectoproep rond talentonwikkeling. De projecten moesten gerealiseerd worden in het vroegere rijkswachtgebouw (De Gendarmerie). Vier oprichters van Broeiklas deden mee en stelden het project “Broeiklas voor Talent” voor. Begin juli 2017 werd het project door de jury geselecteerd. Op 9 november 2017 startte Broeiklas voor Talent met zijn eerste sessie studiebegeleiding voor kwetsbare kinderen. Enerzijds de relatieve grote school- en/of taalachterstand bij kinderen uit kwetsbare gezinnen en anderzijds de financiële beperkingen van ouders om privé studiebegeleiders in te schakelen waren de belangrijkste motieven voor de initiatiefnemers, die zelf ervaringsdeskundigen waren, om het project op te starten.

De naam “Broeiklas voor talent” alludeert naar de naam die werd gegeven aan de site van “De Gendarmerie” als “Broedplaats voor talent”. De plaats waar het talent van elk kind broeit! "

OVER BROEIKLAS VZW

Broeiklas vzw ondersteunt kwetsbare lagere schoolkinderen via studiebegeleiding. Door de gezinsomstandigheden dreigen ze schoolachterstand op te lopen of onderwijskansen te missen. Daarnaast is het belangrijk dat deze kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen. Op deze manier kan het kind later zijn eigen ontwikkelingskansen optimaal ontplooien.
Contacteer Ons
Bel 0495/51 50 49 of mail contact@broeiklas.be
Website door Integraal Digitaal
check linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram