Broeiklas vzw verruimt de werking met enkele projecten:

  • Lokale bondgenotennetwerk: Een warme en zachte overgang van basis naar secundair.
  • Streekmotor23: ZaterTAALdag met Broeiklas

Over deze projecten komt snel meer info.

OVER BROEIKLAS VZW

Broeiklas vzw ondersteunt kwetsbare lagere schoolkinderen via studiebegeleiding. Door de gezinsomstandigheden dreigen ze schoolachterstand op te lopen of onderwijskansen te missen. Daarnaast is het belangrijk dat deze kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen. Op deze manier kan het kind later zijn eigen ontwikkelingskansen optimaal ontplooien.
Contacteer Ons

Bel 0495 51 50 49 of mailĀ sighile.buyle@broeiklas.be

Website door Integraal Digitaal
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram