april 10, 2020

Broeiklas gaat online!

Naar aanleiding van de coronacrisis startte Broeiklas midden maart 2020 met online studiebegeleiding. Via Whatsapp, skype of een andere tool helpen vrijwilligers kinderen met hun huiswerk. Niet altijd gemakkelijk, maar heel waardevol! Momenteel worden 67 kinderen geholpen door een team van 40 vrijwilligers, fantastisch hé! Op deze manier willen we de leer- en/of taalachterstand zoveel mogelijk beperken. Bedankt aan alle vrijwilligers die hun steentje bijdragen! 👏 #BroeiklasvoorTalent #onlinestudiebegeleiding

OVER BROEIKLAS VZW

Broeiklas vzw ondersteunt kwetsbare lagere schoolkinderen via studiebegeleiding. Door de gezinsomstandigheden dreigen ze schoolachterstand op te lopen of onderwijskansen te missen. Daarnaast is het belangrijk dat deze kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen. Op deze manier kan het kind later zijn eigen ontwikkelingskansen optimaal ontplooien.
Contacteer Ons

Bel 0495 51 50 49 of mail sighile.buyle@broeiklas.be

Website door Integraal Digitaal
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram