juni 22, 2019

Receptie 22 juni 2019

Het einde van het schooljaar in schoonheid afsluiten met een receptie! Alle kinderen, ouders, vrijwilligers en partnerorganisaties waren uitgenodigd. Heel wat ouders maakten wat lekkers!

80 kinderen hebben we gedurende het voorbije schooljaar ondersteund bij hun huiswerk. We konden daarbij rekenen op heel wat vrijwilligers en studenten. Een terugblik op het voorbije jaar in enkele kernwoorden: samenwerking met scholen, 1 jaar Broeiklas, extra sessie studiebegeleiding, Vredesprijs, Broeiklas in de Chipka magazine, een nieuwe website, een driemaandelijkse nieuwsbrief, evaluaties door kinderen, ouders, vrijwilligers en scholen, heel wat sponsoring, aankoop voor didactisch materiaal ...

OVER BROEIKLAS VZW

Broeiklas vzw ondersteunt kwetsbare lagere schoolkinderen via studiebegeleiding. Door de gezinsomstandigheden dreigen ze schoolachterstand op te lopen of onderwijskansen te missen. Daarnaast is het belangrijk dat deze kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen. Op deze manier kan het kind later zijn eigen ontwikkelingskansen optimaal ontplooien.
Contacteer Ons

Bel 0495 51 50 49 of mail sighile.buyle@broeiklas.be

Website door Integraal Digitaal
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram