juni 6, 2019

Algemene Quiz Café Bara Bère

Barca Bère organiseerde op 6/6/2019 hun jaarlijkse algemene kwis. Een hele resem vragen, een avond vol gezelligheid... maar ook een tombola t.v.v. Broeiklas. Maar liefst 880 euro schenken ze aan Broeiklas, wat een bedrag!

Een welgemeende DANK U WEL! 👏👏👏

OVER BROEIKLAS VZW

Broeiklas vzw ondersteunt kwetsbare lagere schoolkinderen via studiebegeleiding. Door de gezinsomstandigheden dreigen ze schoolachterstand op te lopen of onderwijskansen te missen. Daarnaast is het belangrijk dat deze kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen. Op deze manier kan het kind later zijn eigen ontwikkelingskansen optimaal ontplooien.
Contacteer Ons

Bel 0495 51 50 49 of mail sighile.buyle@broeiklas.be

Website door Integraal Digitaal
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram