Broeiklas voor Talent

Voor het succes van elk kind op school

Broeiklas voor Talent

Voor het succes van elk kind op school

Ons Team

Broeiklas bestaat uit 3 drijvende krachten: onze medewerkers, onze bestuurders en onze stuurgroep. Samen beschikken we over de nodige kennis en expertise om de werking van Broeiklas vorm te geven.ONZE MEDEWERKERS

Sighile Buyle en Gwen Vanderstraeten
We zorgen ervoor dat alles goed verloopt in Broeiklas. Dit gaat van het goede verloop van onze studiebegeleiding, opvolging van onze kinderen, werving van vrijwilligers, contact met scholen.... tot het zoeken van subsidies. Heb je een vraag over Broeiklas? Dan kan je steeds bij ons terecht!
CONTACTONZE BESTUURDERS

Theo Nsengimana, Yvette Umhire en Jean-Pierre Nizeyimana
Theo Nsengimana, Yvette Umhire en Jean-Pierre Nizeyimana zijn verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken van Broeiklas vzw. Met hart en ziel werken wij aan ons project ‘Broeiklas voor Talent”. Wij zijn ervan overtuigd dat elk kind een talent heeft. Dat willen wij graag in de verf zetten.
CONTACTONZE STUURGROEP

Onze stuurgroep
De stuurgroep bestaat uit bestuursleden, projectcoördinator, partnerorganisaties, vrijwilligers en experten uit de onderwijs- en sociale sector. De stuurgroep heeft een adviserende rol over de strategische doelstellingen van Broeiklas, bespreekt en evalueert de algemene de werking en de realisatie van doelstellingen.
CONTACT

Broeiklas breidt haar werking uit “Voor het succes van elk kind op school”.

Met het project “Broeiklas4+” breidt Broeiklas VZW vanaf mei haar werking uit. Vrijwilligers zullen studiebegeleiding bieden op 4 Aalsterse scholen aan leerlingen die taal- of leerachterstand hebben opgelopen als gevolg van de coronacrisis. Het gaat over Vrije basisschool De Linde in Nieuwerkerken en drie scholen in Aalst centrum: Vrije basisschool Sint-Anna, Basisschool Gaaf!, Stedelijke basisschool en Stedelijke Basisschool De Duizendpootjes

De organisatie van studiebegeleiding aansluitend op schooluren op de school zelf heeft veel voordelen. Kinderen die zich niet kunnen verplaatsen tot in De Gendarmerie waar Broeiklas vzw studiebegeleiding biedt sinds 2017 krijgen ook kans op deze ondersteuning. Buurtbewoners, grootouders of ouders van andere kinderen die zich willen engageren als vrijwilligers voor studiebegeleiding moeten zich ook niet verplaatsen tot in De Gendarmerie.  

Nieuw aan dit project is dat naast studiebegeleiding aan kinderen ouders zullen geholpen worden om hun kind beter te begeleiden bij het huiswerk.

Vrijwilligers ondersteunen lagere schoolleerlingen bij hun huiswerk, zonder de verantwoordelijkheid van de kinderen over te nemen. Naast samen toetsen voorbereiden kan ook leerstof herhaald worden of kunnen leerling en vrijwilliger samen lezen of rekenoefeningen maken. Ook kleuters uit 3de kleuterklas worden op een kindvriendelijke manier voorbereid voor overstap naar het eerste leerjaar aan de hand van taalstimulerende educatieve gezelschapspelletjes. Om vrijwilliger te zijn is geen ervaring of een wekelijks engagement vereist. Broeiklas organiseert regelmatige fel gesmaakte vormingen voor de vrijwilligers.

Wie wil bijdragen tot het verhogen van slaag- en onderwijskansen van maatschappelijk kwetsbare leerlingen kan contact opnemen met een van de 4 scholen of met Broeiklas zelf op contact@broeiklas.be. Wie graag eerst een afspraak maakt om te kijken hoe het in zijn werk gaat, kan daar ook voor kiezen.

Enkele beelden

Onze vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor onze kinderen. Hieronder zie je enkele beelden van tijdens één van onze studiebegeleidingen.
MEER BEELDEN

Studiebegeleiding

Bij Broeiklas VZW zetten vele vrijwilligers zich dagelijks in om kinderen studiebegeleiding te geven.

OP MAAT VAN ELK KIND

Bij welke vakken heeft het kind extra hulp nodig? Wat loopt er iets moeilijker? En wat gaat net vlotjes?

LAGERE SCHOOLKINDEREN

Vrijwilligers ondersteunen kinderen van het 1ste tot 6de leerjaar met een taal- of leerachterstand.

1 OP 1 ONDERSTEUNING

Een vrijwilliger ondersteunt één kind bij het huiswerk, in uitzonderlijke gevallen 2 kinderen.

OUDERBETROKKENHEID STIMULEREN

Broeiklas wil de ouders actief betrekken bij de studiebegeleiding.

TALENTEN VAN ELK KIND

Bij Broeiklas geloven we erin dat elk kind een talent heeft!

SAMENWERKING MET SCHOLEN

Samen met de zorgcoördinatoren bespreken we de evolutie van elk kind om zo gerichte ondersteuning te kunnen bieden.

Enkele quotes van vrijwilligers

Welk moment is jou het meest bijgebleven?

  • “Verstrooide leerling ineens de oplossing kunnen doen inzien”
  • “Elke keer eigenlijk het enthousiasme van het kind toen hij iets begreep en vervolgens zien dat hij er ook echt mee aan de slag ging.”
  • “Toen dat meisje het snapte na een half uur uitleg, en ze haar leerstof beter en beter bemachtigde. Nadien maakte ze volledig haar huiswerk alleen verder.  Alles was correct!”
  • “Het moment dat de leerling zegt: die toets was gemakkelijk, ik kon alles invullen.”
  • “De 'aaah, ik snap het' en de vele dankwoordjes . Het geeft voldoening als je iets kan bijbrengen.”
  • “De voldoening en glimlach van een kind”
  • “Een kind dat enthousiast komt vertellen :"ik ben de tafel-kampioen"

 

Broeiklas in cijfers

Dit schooljaar begeleiden we 85 kinderen. We kunnen rekenen op 50 ‘vaste’ vrijwilligers. Elk jaar kunnen we rekenen op een 80 tal studenten (stagiaire-vrijwilligers). We hebben 50+ kinderen op de wachtlijst.
50

Vrijwilligers

85

LEERLINGEN

300+

UREN STUDIEBEGELEIDING

OVER BROEIKLAS VZW

Broeiklas vzw ondersteunt kwetsbare lagere schoolkinderen via studiebegeleiding. Door de gezinsomstandigheden dreigen ze schoolachterstand op te lopen of onderwijskansen te missen. Daarnaast is het belangrijk dat deze kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen. Op deze manier kan het kind later zijn eigen ontwikkelingskansen optimaal ontplooien.
Contacteer Ons
Bel 0495/51 50 49 of mail contact@broeiklas.be
Website door Integraal Digitaal
starusercheck-square-obuildingchildleanpubgraduation-hatuserclock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram