BROEIKLAS

Voor het talent van elk kind

Broeiklas voor Talent

Voor het succes van elk kind op school

Broeiklas breidt haar werking uit “Voor het succes van elk kind op school”.

Met het project “Broeiklas4+” breidt Broeiklas VZW vanaf mei 2021 haar werking uit. Vrijwilligers zullen studiebegeleiding bieden op 4 Aalsterse scholen aan leerlingen die taal- of leerachterstand hebben opgelopen als gevolg van de coronacrisis. Het gaat over Vrije basisschool De Linde in Nieuwerkerken en drie scholen in Aalst centrum: Vrije basisschool Sint-Anna, Basisschool Gaaf! en Stedelijke Basisschool De Duizendpootjes.

Vrijwilligers ondersteunen kinderen uit de lagere school bij hun huiswerk, zonder de verantwoordelijkheid van de kinderen over te nemen. Naast samen toetsen voorbereiden kan ook leerstof herhaald worden of kunnen leerling en vrijwilliger samen lezen of oefeningen maken. Ook kleuters uit 3de kleuterklas worden op een kindvriendelijke manier voorbereid voor de overstap naar het eerste leerjaar aan de hand van educatieve gezelschapspelletjes. Om vrijwilliger te zijn is geen ervaring vereist. Broeiklas organiseert regelmatige fel gesmaakte vormingen voor de vrijwilligers.

Heb jij interesse om vrijwilliger te worden op een school? Neem snel contact op met ons via contact@broeiklas.be! 

Enkele beelden

Onze vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor onze kinderen. Hieronder enkele sfeerbeelden uit onze huiswerkklassen.
MEER BEELDEN

Studiebegeleiding

Bij Broeiklas VZW zetten vele vrijwilligers zich dagelijks in om kinderen studiebegeleiding te geven.

OP MAAT VAN ELK KIND

Bij welke vakken heeft het kind extra hulp nodig? Wat loopt er iets moeilijker? En wat gaat net vlotjes?

LAGERE SCHOOLKINDEREN

Vrijwilligers ondersteunen kinderen van het 1ste tot 6de leerjaar met een taal- of leerachterstand.

1 OP 1 ONDERSTEUNING

Een vrijwilliger ondersteunt zo veel mogelijk hetzelfde kind bij het huiswerk. Af en toe zitten kinderen ook per twee.

OUDERBETROKKENHEID STIMULEREN

Broeiklas wil de ouders actief betrekken bij de studiebegeleiding.

TALENTEN VAN ELK KIND

Bij Broeiklas geloven we erin dat elk kind een talent heeft!

SAMENWERKING MET SCHOLEN

Samen met de zorgcoördinatoren bespreken we de evolutie van elk kind om zo gerichte ondersteuning te kunnen bieden.

Enkele quotes van vrijwilligers

Welk moment is jou het meest bijgebleven?

  • “Verstrooide leerling ineens de oplossing kunnen doen inzien”
  • “Elke keer eigenlijk het enthousiasme van het kind toen hij iets begreep en vervolgens zien dat hij er ook echt mee aan de slag ging.”
  • “Toen dat meisje het snapte na een half uur uitleg, en ze haar leerstof beter en beter bemachtigde. Nadien maakte ze volledig haar huiswerk alleen verder.  Alles was correct!”
  • “Het moment dat de leerling zegt: die toets was gemakkelijk, ik kon alles invullen.”
  • “De 'aaah, ik snap het' en de vele dankwoordjes . Het geeft voldoening als je iets kan bijbrengen.”
  • “De voldoening en glimlach van een kind”
  • “Een kind dat enthousiast komt vertellen :"ik ben de tafel-kampioen"

 

Broeiklas in cijfers

Dit schooljaar begeleiden we 85 kinderen. We kunnen rekenen op 50 ‘vaste’ vrijwilligers. Elk jaar kunnen we rekenen op een 80 tal studenten (stagiaire-vrijwilligers). We hebben 50+ kinderen op de wachtlijst.
50

Vrijwilligers

85

LEERLINGEN

300+

UREN STUDIEBEGELEIDING

OVER BROEIKLAS VZW

Broeiklas vzw ondersteunt kwetsbare lagere schoolkinderen via studiebegeleiding. Door de gezinsomstandigheden dreigen ze schoolachterstand op te lopen of onderwijskansen te missen. Daarnaast is het belangrijk dat deze kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen. Op deze manier kan het kind later zijn eigen ontwikkelingskansen optimaal ontplooien.
Contacteer Ons
Bel 0495/51 50 49 of mail contact@broeiklas.be
Website door Integraal Digitaal
starusercheck-square-obuildingchildleanpubgraduation-hatuserclock linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram